Майстер-клас

Майстер-клас

Майстер-клас: відеоурок української літератури для 9 класу з використанням проектної технології.


Тема.  «Маруся»  Г. Квітки-Основяненка  - перша  повість нової української літератури
Мета:
навчальна – поглибити й систематизувати знання учнів про  творчу спадщину Г. Квітки-Основяненка, її значущість  для розвитку української культури й духовності;
розвивальна -   формувати естетичні смаки школярів, розвивати уміння застосовувати знання, спостережливість, кмітливість;
виховна прищеплювати на прикладі життя й діяльності митця  активну життєву позицію,  виховувати любов до рідної землі, свого народу, його мови.
Учні  повинні знати: життєвий і творчий шлях Г.Квітки-Основ’яненка, зміст повісті «Маруся»; основні  ознаки  сентименталізму й реалізму;  значення  новаторства  Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури й духовності.
Учні повинні вміти: усвідомлювати прочитане, пояснювати причини виступів письменника на захист рідної мови; аналізувати  повість; висловлювати власні судження.
Тип уроку:  урок формування знань та розвитку умінь і навиків.
Форма уроку: урок захисту проекту.
Технології навчання: проектна технологія, технологія проблемного навчання, технологія особистісно-орієнтованого навчання.
Методи та прийоми навчання: «асоціативний кущ», «мікрофон», групова робота, створення проблемної ситуації, створення кластерів.
Підготовка учнів до уроку: робота над дослідницьким проектом (паспорт додається).

Обладнання: мультимедійна установка, комп’ютерні презентації учнів, відеопрезентація (буктрейлер), мультимедійний конструктор уроку. 
Дослідницький проект учнів
Паспорт проектної роботи
Учасники проекту – учні 9 класу.
Консультант проекту – Каземір Світлана Миколаївна, вчитель української мови та літератури.
Тип проекту – дослідницький.
Тема: «Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка – перша повість нової української літератури.
Мета:
·        розширити знання з теорії літератури, зацікавити особистістю Г.Квітки-Основ’яненка, спонукати до творчої та пошукової роботи;
·        формувати вміння презентувати роботу та аргументувати висновки, розвивати духовні, інтелектуальні, творчі здібності;
·        виховувати гармонійну особистість, здатну приймати рішення та самостійно розв’язувати проблеми.
Зміст роботи:
·        визначення актуальності теми проекту;
·        поділ учнів на групи, розподіл між ними обов’язків;
·        дослідження теми та підготовка до презентації проекту;
·        оцінка та самооцінка ходу виконання проекту.
Тривалість проекту – короткостроковий (протягом вивчення теми).
Завдання проекту:
·        проаналізувати історію створення повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся»;
·        зробити аналітико-інтерпретаційне дослідження тексту художнього твору;
·        оцінити значення творчості письменника для розвитку української літератури;
·        синтезувати власний медіапродукт – комп’ютерні презентації, відеосюжети (буктрейлери).
Розподіл на групи:
·        «Історики літератури»;
·        «Теоретики літератури»;
·        «Літературні критики».

Презентація проектної роботи

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Загальна кількість переглядів сторінки